O mně

Život, práce, kariéra – Alice Müllerová

Alice Müllerová

KVALIFIKACE – vzdélání v oboru

 

2019
Práce s traumatizovaným klientem, Maják zdraví

2017
RMT (Relational Mindfulness Training), Mindfulness Club

2015
Patchwork Talents & Transitions TTP, Centrum Euroguidance

2013–2014
Navigace při hledání povolání; kariérové poradenství orientované na zdroje, Institut procesně-orientované psychologie, Slovensko

2014
Mentoring pro kariérové poradce, Marta Petrášová; Centrum Euroguidance

2013
Sociodynamické poradenství, kurz pro kariérové poradce, Aspekt, o. s.
2011
Koučovací přístup v poradenství, Koučink Akademie

2010
CH-Q management of competencies, Association CH-Q, NL/B, Centrum Euroguidance

2009–2010
Distanční kurz kariérového poradenství, University of Stockholm

2005–2009
Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii, Instep

2002–2003
Kurz neverbálních technik, Jitka Vodňanská

2001–2002
Diagnostika diferenciální struktury postojů a prožívání „Barvy života“, Institut pedagogicko-psychologického poradenství

1996–1997
Výcvik v systemické rodinné terapii, Institut pro systemickou zkušenost