Nabízím prostor, kde se můžeme zastavit a položit si důležitou otázku. „Jaké je dobré místo pro mne, místo, kde se moje schopnosti, moje přání a potřeby světa optimálně doplňují“? Představte si, že takové místo existuje…

V průběhu života se opakovaně dostáváme do situací, kdy se rozhodujeme, kudy dál. Možná už nám současný stav nevyhovuje, možná nás k tomu nutí vnější okolnosti. V takové chvíli je čas podívat se na to, kudy vede naše cesta – co je pro nás v životě důležité, jaké jsou naše zdroje a příležitosti k jejímu dalšímu utváření.

Nabízím Vám, že Vás na této cestě budu doprovázet. Výsledkem společné práce tak může být vyjasnění Vašich cílů, plán dlaších kroků či prostě jen to, že budete lépe vědět, kdo jste, kam směřujete a co k tomu potřebujete.

Služby

• Pomoc a podpora při identifikaci vlastních zdrojů a rozhodování - kariérové kotvy, kvality, mapování kompetencí atd. • Ujasnění profesních cílů a představ spojených se světem práce • Zhodnocení dalších možností vzdělávání a rozvoje • Pomoc se zpracováním CV a motivačního dopisu, příprava na rozhovor • Orientace v informacích o trhu práce a možnostech při hledání zaměstnání • Zhodnocení získaných pracovních zkušenosti pro další profesní rozvoj

Cena: 800 Kč/60 minut

Jak pracuji?

Ve své práci se inspiruji především metodou Navigace při hledání povolání (dle Thomase Dienera). Tento přístup, zaměřený na hledání vlastních zdrojů, využívá kreativity a volnosti nejen při práci s klienty, ale i v pohledu na svět práce a pracovní uplatnění. Kariérové poradenství v tomto pojetí zve klienta do prostoru hry a fantazie. Společně vedeme konverzaci, která využívá tvořivosti a zkušenosti obou stran a podporuje zvědavost, poznání a porozumění. Podle potřeby využívám techniky práce s tělem, imaginaci, mindfulness, práci s kartami a další přístupy zaměřené na sebepoznání a řešení problémů.

Rabi Levi Jicchak z Berdičeva šel po ulici, když tu uviděl muže, jak někam běží. „Kam tak pospícháš?“, ptá se ho? „Sháním práci“, odvětil muž. Rabi opáčil: „Jak víš, že tvá práce je před tebou? Možná je za tebou a nemůže tě dostihnout“.
Chasidská moudrost